Terrorbekæmpelse og menneskeret: Anmeldelse af Peter Vedel Kessing: Terrorbekæmpelse og menneskeret – med særlig fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2009, 592 s. (ph.d.-afhandling).

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid