Aktuel dansk forvaltningsret: Anmeldelse af Karsten Revsbech: Aktuel dansk forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser, Jurist og Økonomforbundets Forlag

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid