Det strafferetlige legalitetsprincip: Anmeldelse af Trine Baumbach: Det strafferetlige legalitetsprincip – Hjemmel og fortolkning

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 608 s., 2008

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid