ANMELDELSE: Jens Evald: Retsmisbrug i formueretten (doktordisputats)

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid