Foretager Højesteret en selvstændig fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Strasbourg-domstolens praksis?

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid