Forbeholdet der forsvandt: Unionsborgerskabets betydning for tildeling og fratagelse af statsborgerskab – Om politiske sejre og juridiske nederlag

i EU-Ret & Menneskeret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Med Edinburgh-afgørelsen i 1993 fik Danmark indføjet et forbehold i forhold til unionsborgerskabet. Siden har EU-Domstolen haft lejlighed til at behandle sager om unionsborgerskabets betydning for det nationale statsborgerskab og i de sager er det klarlagt, at forbeholdet intet juridisk indhold har. Senest har EU-Domstolens Store Afdeling i C-689/21, X mod Udlændinge- og Integrationsministeriet forholdt sig til om indfødsretslovens § 8, stk. 1’s regel om automatisk fortabelse af dansk indfødsret ex lege er i overensstemmelse med EU-retten. Nedenfor konkluderes, at det ikke er tilfældet, og at unionsborgerskabet således i dag har betydning for i hvert fald fortabelse af dansk statsborgerskab.

  • Luk
  • Udvid