Betydningen af indrejseforbud i udvisningssager – en analyse af EMD’s retspraksis

i EU-Ret & Menneskeret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Med udgangspunkt i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol belyser artiklen betydningen af indrejseforbud i sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Fokus er på koblingen mellem et indrejseforbuds varighed og en udlændingens farlighed samt på, om de faktiske virkninger af et indrejseforbud tillægges betydning af EMD

  • Luk
  • Udvid