EU-konkurrenceret i 2023 – praksis, domme og lovgivning (januar til oktober)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen gennemgår den væsentligste udvikling i EU-konkurrenceretten fra 1. januar til 31. oktober 2023, herunder Kommissionens praksis, de væsentligste domme og lovgivning inden for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i artikel 101, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i artikel 102 og fusionskontrolområdet. Endvidere gennemgås de væsentligste domme på det processuelle område.

  • Luk
  • Udvid