Den fælles patentdomstol – et regimeskifte i Europa!

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Den 1. juni 2023 kulminerede mere end 30 års arbejde med at etablere et »EU-patentsystem« med åbningen af den »fælles patentdomstol«. Det er nu muligt at udtage patenter med gyldighed for (næsten) hele EU og at håndhæve dem ved én central retsinstans. Patentdomstolen og »patentpakken« kombinerer international og EU-ret på en hidtil uset måde med henblik på at skabe en specialiseret og transnational domstol, som er dedikeret til patentsager. Den nye ordning vil indebære en mere effektiv håndhævelse, men også praktiske udfordringer for især de små og mellemstore virksomheder, som vil skulle være klar til med kort varsel at forsvare sig mod sagsanlæg anlagt ved en af de lokale eller regionale afdelinger. På det principielle plan vil den nye domstol skulle finde sine ben i forhold til EU-Domstolen og sig selv som central policymaker.

  • Luk
  • Udvid