Kommissionens nye retningslinjer for samarbejder mellem konkurrenter

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Kommissionen vedtog i sommeren 2023 nye retningslinjer for samarbejder mellem konkurrenter, der erstatter de tidligere fra 2011. Retningslinjerne har til formål at give virksomhederne retssikkerhed, når de skal vurdere, om deres aftaler er i overensstemmelse med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i TEUF art. 101. Retningslinjerne behandler otte typer af samarbejde i tillæg til nogle generelle principper for vurderingen af aftaler mellem konkurrenter.

  • Luk
  • Udvid