Sag C-311/18 - Facebook Ireland Ltd. og Maximillian Schrems - EU-Domstolens dom af 16. juli 2020 (3. 2020 side 129)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid