Rammeaftaler: Hvad er ordregivers retsstilling, når den højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter er nået? – en vurdering heraf på baggrund af sag C-216/17, ASST Vallecamonica – Sebino m.fl. (3. 2019 side 38)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid