EU-Domstolens anakroniske arbejdstagerbegreb: Er registrering af arbejdstid virkelig en menneskeret? (3. 2019 side 28)

i EU-Ret & Menneskeret
Forfatter: Sune Klinge
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst