Jersild (Danmark) - Dom afsagt den 23. september 1994. Sag nr. 36/1993/431/510, offentliggjort som A 298 (5.1995 side 216)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid