Folkeret i dansk ret - Om danske domstoles anvendelse af ikke-inkorporerede konventioner i nyere retspraksis (1.2011 side 24)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid