Ændring af tilbudsgivers brug af underleverandører efter kontrakttildelingen – i lyset af EU-Domstolens afgørelse i sag C-91/08 Wall (6.2010 side 361)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid