Moesgaard Petersen mod Danmark og Hasslund mod Danmark - Domme af 11. december 2008 Klagesager nr. 32848/06 og 36244/06 (3.2009 side 190)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid