J.A. Pye (Oxford) Ltd og J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. mod Storbritannien - Dom af 30. august 2007 Klagesag nr. 44302/02 (1.2008 side 57)

i EU-Ret & Menneskeret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid