Kapitel 3. Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien

(Side 43 – 55)

i Børn i familie- og socialretten (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst