Børn i familie- og socialretten (2. udg.)

Forfattere:
Nell Rasmussen
Search for other papers by Nell Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Jane Røhl
Search for other papers by Jane Røhl in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Børn i familie- og socialretten" er en let tilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen giver en samlet fremstilling af den familieretlige lovgivning om forholdet mellem børn og forældre og om samspillet mellem denne, samt af den socialretlige lovgivnings muligheder for hjælp og støtte til børn, men også for de sociale myndigheders mulighed for at gøre indgreb i familien. Bogen beskriver dels den privatretlige - familieretlige - lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn, og dels den offentligretlige - sociale - lovgivning og de sociale myndigheders forpligtigelser i forhold til børn i almindelighed og udsatte børn i særdeleshed. Endvidere beskrives samspillet mellem den familie- og socialretlige lovgivning i forhold til børn og de forvaltningsretlige rammer for myndighedernes indsats og deres samarbejde med henblik på at sikre børn og unges personlige udvikling og sundhed. Med bogen får du således en samlet fremstilling af den centrale lovgivning om børn og unge og de seneste reformer i lovgivningen.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid