Menneskerettigheder i socialt arbejde (1. udg.)

Forfatter:
Nell Rasmussen
Search for other papers by Nell Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne antologi giver en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt og i specifikke persongruppers sociale og civile og politiske menneskerettigheder. Den behandler menneskeretsprincipper i sagsbehandling og praktisk socialt-, pleje- og behandlingsarbejde, og skriver sig ind i den løbende debat om etiske dilemmaer, som opstår i al socialt arbejde. Bogen tager udgangspunkt i dansk ret og Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser på såvel civile og politiske som sociale og økonomiske områder i forhold til socialt arbejde i bredeste forstand.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid