Selskabsloven (4. udg.)

Bind I – §§ 1-152 med kommentarer

Forfattere:
Peer Schaumburg-Müller
Search for other papers by Peer Schaumburg-Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Lars Lindencrone Petersen
Search for other papers by Lars Lindencrone Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Selskabsloven med kommentarer er biblen på området for kapitalselskaber. Den er et uundværligt arbejdsredskab for praktikere, rådgivere som advokater, revisorer m.fl., forskere og studerende. Bogen indeholder en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til de mange ændringer i selskabsloven siden seneste udgave fra 2020, men bygger i øvrigt på den velkendte kommentar til selskabsloven fra oprindelig 2010, som Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff skrev. Kommentaren medtager senest lov nr. 243 af 7. marts 2023 om ændring af selskabsloven m.fl., som implementerer mobilitetsdirektivet, og som – med ændring af flere end 100 bestemmelser – indfører helt nye regler om grænseoverskridende fusion, spaltning og omdannelse i dansk ret.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid