Udstationeringsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Martin Gräs Lind
Search for other papers by Martin Gräs Lind in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Natalie Videbæk Munkholm
Search for other papers by Natalie Videbæk Munkholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Stig Hansen Nørgaard
Search for other papers by Stig Hansen Nørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jacob Sand
Search for other papers by Jacob Sand in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Karen Thormann
Search for other papers by Karen Thormann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Redaktør:
Christian Andersen-Mølgaard
Search for other papers by Christian Andersen-Mølgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarer fra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid