Offererstatningsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Laura Tholstrup
Search for other papers by Laura Tholstrup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Karsten Høj
Search for other papers by Karsten Høj in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Siden 1. udgaven af Offererstatningsloven med kommentarer fra 2005 er loven på en række væsentlige områder ændret. Det samme gælder erstatningsansvarsloven efter hvilken lov, godtgørelse og erstatning for ofrenes personskade udmåles. Erstatningsnævnet har over de senere år i stigende grad været part i retssager om både principielle spørgsmål og prøvelse af konkrete afgørelser. Denne 2. udgave indeholder udover kommentarer til de nye regler også gennemgang af retspraksis samt nyeste administrative praksis. De spørgsmål om udmåling af erstatning for personskade, der har særlig betydning for Erstatningsnævnets afgørelser, er omtalt.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid