At tænke juridisk (6. udg.)

Juridisk metode for begyndere

Forfatter:
Jens Evald
Search for other papers by Jens Evald in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

JENS EVALD, f. 1961, er dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og voldgiftsdommer ved Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne, Schweiz. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler, der ud over privatretlige emner omfatter biografier, retsfilosofi, juridisk metode og sportsret. Formålet med denne bog er at give en læsevenlig introduktion til juridisk metode. Ved juridisk metode forstås den fremgangsmåde, som domstolene og enhver, der skal tage stilling til et konkret retligt problem, må følge.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid