Arbejdsretsloven (4. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Niels Waage
Search for other papers by Niels Waage in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

4. udgave af Arbejdsretsloven med kommentarer indeholder en gennemgang af dansk kollektiv arbejdsret, der først og fremmest bygger på Arbejdsrettens praksis frem til den 1. juli 2022. I fremstillingen kommenteres bl.a. reglerne om, hvorledes Arbejdsretten er sammensat, hvilke sager Arbejdsretten beskæftiger sig med, kompetencefordelingen mellem Arbejdsretten og de almindelige domstole, og de sanktioner, Arbejdsretten kan idømme. Endvidere behandles faglige voldgiftsretters sammensætning, kompetence og sagsbehandling og reglerne om, hvordan afgørelser, der er truffet af Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, bliver fuldbyrdet.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid