Arbejdsmiljøret (1. udg.)

– udvalgte emner

Forfattere:
Jens Kristiansen
Search for other papers by Jens Kristiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nicole Christiansen
Search for other papers by Nicole Christiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Malene Louise Buch Andersen
Search for other papers by Malene Louise Buch Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Martine Stagelund Hvidt
Search for other papers by Martine Stagelund Hvidt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Arbejdsmiljøret – udvalgte emner giver et overblik over udvalgte dele af arbejdsmiljøretten og en indføring i: Det arbejdsmiljøretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskellige dele af systemet; den arbejdsmiljøretlige retskildestruktur; samspillet mellem arbejdsmiljøretten, arbejdsretten og sundhedsretten; arbejdsmiljøretlige udfordringer i forhold til nye måder at arbejde på, herunder f.eks. online platformsarbejde. Arbejdsmiljøret – udvalgte emner er baseret på uddrag fra lærebogen Grundlæggende arbejdsret (2020), afhandlingerne Psykiske arbejdsskader (2018), Fra arbejdsbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen (2018) og endelig en artikel bragt i Tidsskrift for Miljø nr. 1/2021. Forfatterne er ansatte og underviser på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid