Compliance i den offentlige sektor (1. udg.)

Forfattere:
Carina Risvig Hamer
Search for other papers by Carina Risvig Hamer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
red
Search for other papers by red in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
red
,
Hanne Marie Motzfeldt
Search for other papers by Hanne Marie Motzfeldt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
red
Search for other papers by red in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
red
,
Henrik Udsen
Search for other papers by Henrik Udsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kresten Gaub
Search for other papers by Kresten Gaub in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Christian Ougaard
Search for other papers by Christian Ougaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Maria Edith Lindholm Gausdal
Search for other papers by Maria Edith Lindholm Gausdal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Nicole Christiansen
Search for other papers by Nicole Christiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Begrebet compliance er for alvor kommet på dagsordenen. Compliance anvendes i mange forskellige sammenhænge og dækker bl.a. over, at det skal sikres, at love og regler overholdes. Termen har længe været brugt i udlandet, og i Danmark kender vi særligt begrebet fra den finansielle sektor, ligesom compliance ofte er knyttet til de juridiske afdelinger i virksomheder. COMPLIANCE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR er først og fremmest en lærebog til valgfaget med samme titel på den juridiske grunduddannelse på Københavns Universitet. Ønsket med faget er at forberede de studerende på deres fremtidige arbejdsliv, idet mange kandidater vil udføre compliancearbejde i deres kommende virke, f.eks. som jurister i den offentlige sektor. Bogen gennemgår reguleringen på en række områder, som er nyttig baggrundsviden for arbejdet med compliance i det offentlige. Bogen kan derfor også benyttes af praktikere og andre, der er interesserede i compliance. Bogen er skrevet af forskere og undervisere i faget compliance i den offentlige sektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid