Erhvervsbeskatning (3. udg.)

– med fokus på personselskaber og virksomhedsordninger

Forfattere:
Christian Skovgaard Hansen
Search for other papers by Christian Skovgaard Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Troels Michael Lilja
Search for other papers by Troels Michael Lilja in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Niels Jørgen Kristensen
Search for other papers by Niels Jørgen Kristensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Henrik Nielsen
Search for other papers by Henrik Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Malene Overgaard
Search for other papers by Malene Overgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Koerver Schmidt
Search for other papers by Peter Koerver Schmidt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Michael Tell
Search for other papers by Michael Tell in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Lars Kjærgård Terkilsen
Search for other papers by Lars Kjærgård Terkilsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen behandler beskatningen af hhv. personselskaber, der som det klare udgangspunkt er skattetransparente, og enkeltmandsvirksomheder, hvor beskatningen sker hos den person, der forestår erhvervsvirksomheden. Bogens emne afgrænses derfor fra selskabsbeskatningen. Erhvervsbeskatning er et særdeles praktisk og erhvervsmæssigt relevant område, og det er ambitionen med denne fremstilling dels at give en opdateret indføring i samspillet mellem erhvervsret og skatteret, dels at give en indføring i en række af de for erhvervsbeskatning relevante skatteretlige fagområder. Hensigten med bogen er derfor at give en systematisk fremstilling af en række af de vigtigste områder af dansk erhvervsbeskatning. Bogen henvender sig særligt til studerende ved universiteter og andre højere læreanstalter, men den egner sig også som opslagsværk for praktikere. Fremstillingen er ajourført til og med 1. november 2022. Der er kun i begrænset omfang taget hensyn til materiale fremkommet efter denne dato.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid