Teleretten (2. udg.)

Forfattere:
Søren Sandfeld Jakobsen
Search for other papers by Søren Sandfeld Jakobsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Christian Bergqvist
Search for other papers by Christian Bergqvist in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Christian Fröhlich
Search for other papers by Christian Fröhlich in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Teleretten er et retsområde i konstant vækst og forandring som følge af den hastige teknologiske udvikling og teleinfrastrukturens centrale betydning for informationssamfundet og den digitale kommunikation. Formålet med bogen er at give en samlet fremstilling af de regler, der regulerer telesektoren i Danmark. Disse regler omfatter en betydelig mængde love, bekendtgørelser mv., hvoraf en betydelig del har EU-retlig baggrund. Målgruppen er primært advokater, dommere, jurister i televirksomheder og relevante offentlige myndigheder, organisationer mv., der beskæftiger sig med teleretlige problemstillinger. Bogens sprog, struktur og systematiske opbygning gør den desuden velegnet som lærebog på relevante videregående uddannelser, herunder jurauddannelserne.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid