Konkursret (13. udg.)

Forfatter:
Anders Ørgaard
Search for other papers by Anders Ørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Nu foreligger 13. udgave af Konkursret. Som tidligere udgaver er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 12
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid