Lærebog i aftaleret (2. udg.)

Forfattere:
Ole Hansen
Search for other papers by Ole Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Vibe Ulfbeck
Search for other papers by Vibe Ulfbeck in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Lærebog i aftaleret giver en grundlæggende og pædagogisk indføring i aftalerettens grundlæggende regler og bærende hensyn. Bogen lægger vægt på præsentationen af aftalerettens kerneproblemer om aftalers indgåelse, fortolkning og gyldighed, samt reglerne om fuldmagt. Den nye udgave er opdateret med bl.a. henvisninger til nyere retspraksis og henvisninger til relevant nyere litteratur.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid