Samtykke i persondataretten (1. udg.)

Forfatter:
Peter Blume
Search for other papers by Peter Blume in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Samtykke er et fremtrædende behandlingsgrundlag i persondataretten. Med et samtykke kan den enkelte person godkende, at personoplysninger bliver behandlet af den dataansvarlige. I denne bog inddrages de forskellige facetter i tilknytning til samtykket. Den centrale aktør er den dataansvarlige, der tager initiativet til, at samtykket bliver aktuelt, og som sørger for, at de forskellige gyldighedsbetingelser bliver opfyldt. På denne måde betragter bogen samtykket på en anden måde, end det er sædvanligt i persondataretten. Den dataansvarlige er hovedfiguren, selvom samtykket varetager den registreredes interesser.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid