Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Thomas Andersen Thrane
Search for other papers by Thomas Andersen Thrane in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Bent Ole Gram Mortensen
Search for other papers by Bent Ole Gram Mortensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Det er en politisk ambition, at der i 2030 skal være 775.000 elbiler. Det kræver massiv nyetablering af opladningsinfrastruktur. Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) udgør den juridiske ramme herfor. Loven indeholder nye markeds- og forbrugerretlige regler, ligesom loven også redefinerer kommunernes rolle. Bogen kommenterer også de væsentligste bekendtgørelser, og berører tillige det komplekse samspil med energiforsyningslovgivningen. Lovkommentaren er nyttig for offentlige myndigheder såvel som for praktikere inden for energi- og transportbranchen.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid