Fra forvaltningsjurist til udviklings- og driftsjurist (2. udg.)

Retlige og dataetiske rammer for den digitale forvaltning

Forfattere:
Hanne Marie Motzfeldt
Search for other papers by Hanne Marie Motzfeldt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jøren Ullits
Search for other papers by Jøren Ullits in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Emilie Loiborg
Search for other papers by Emilie Loiborg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Kjellerup
Search for other papers by Jens Kjellerup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Fra forvaltningsjurist til udviklings- og driftsjurist er en tværfaglig fremstilling, hvis formål er at sikre, at de juridiske professioner både fagligt og kommunikativt kan bidrage til, at offentlige digitaliseringsprocesser munder ud i en kombination af digitale og analoge arbejdsgange, der understøtter overholdelse af lovgivningen samt fremmer god forvaltningsskik. Bogens fokus er de almindelige retlige krav til tilrettelæggelse af myndighedsudøvelse. Tilgangen er på en gang nyskabende og traditionel, idet forfatterne med deres udviklings- og kommunikationsperspektiv på sæt og vis vender tilbage til forvaltningsjuristernes fortid, hvor store teoretikere som Bent Christensen ”vendte tingene på hovedet” og anvendte et såkaldt førsteinstansperspektiv frem for et prøvelsesperspektiv. Det skyldes, at bogens hovedinteresse er, hvordan udvikling og anvendelse af digitale løsninger tilrettelægges på en sådan måde, at myndighederne bedst muligt kan udføre deres centrale samfundsmæssige opgave med at realisere lovgivningen. 2. udgave af bogen fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist indeholder 5 væsentlige ændringer siden første udgave af bogen.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid