Færdselsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Henrik Waaben
Search for other papers by Henrik Waaben in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Kirsten Søndergaard Munck
Search for other papers by Kirsten Søndergaard Munck in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Færdselsloven med kommentarer indeholder en beskrivelse af alle bestemmelser i loven med en udførlig omtale af centrale lovforarbejder, retspraksis og administrative regler. Regler og retspraksis vedrørende straf, førerretsfrakendelse og konfiskation i anledning af spiritus- og narkokørsel og farlig kørsel er grundigt beskrevet. Bogen rummer også en gennemgang af bl.a. reglerne for kørekort, alkolåsordningen, tunge køretøjer, køre- og hviletid, parkeringsafgifter og erstatningsansvar for færdselsskader. Navnlig for advokater, anklagemyndighed, dommere og politi vil bogen være et nyttigt arbejdsredskab ved behandling af færdselssager. Forfatterne har begge mange års erfaring med færdselslovgivningen fra administrationen og det praktiske retsliv.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid