Lov om forsikringsvirksomhed (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Nina Dietz Legind
Search for other papers by Nina Dietz Legind in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lars Lindencrone Petersen
Search for other papers by Lars Lindencrone Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Peer Schaumburg-Müller
Search for other papers by Peer Schaumburg-Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser reguleres fra 1. januar 2024 i den nye forsikringsvirksomhedslov, der her foreligger i kommenteret udgave. Lov om forsikringsvirksomhed med kommentarer er en håndbog, som hjælper brugerne af loven til at forstå lovgivningen og fastholde den praksis, der tidligere knyttede sig til reguleringen af forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser i Lov om finansiel virksomhed. Bogen henvender sig til alle med behov for detaljeret kendskab til retsområdet, for eksempel advokater, revisorer, inhouse-jurister samt ansatte i ministerier, styrelser og interesseorganisationer.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid