Dansk arbejdsret (5. udg.)

Forfatter:
Ruth Nielsen
Search for other papers by Ruth Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Hermed foreligger 5. reviderede udgave af Dansk arbejdsret. Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, herunder især den EMRK-retlige, udvikling. Siden 4. udgave af bogen udkom i 2020, er der vedtaget en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, en ny whistleblower-lov og nye regler om balancen mellem arbejdsliv og privatliv i ligebehandlingsloven og barselsloven. Der er vedtaget nye EU-direktiver om kønsbalance i selskabsbestyrelser og om gennemsigtige lønvilkår. Der er desuden afsagt nye domme, både af danske domstole og af EU-Domstolen. Bogen giver en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på en integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige, retskilder. Samspillet og modspillet mellem den traditionelle danske aftalemodel og den integrerede europæiske model, der er ved at blive udviklet i forbindelse med EU-rettens og EMRK-rettens integration i dansk ret, belyses løbende gennem bogen. Bogen retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid