Kapitel 2. Retskilder
(Side 47 – 62)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Straffuldbyrdelsesret (1. udg.)

– Fængsel og forvaring