Rekonstruktionsret (6. udg.)

Forfattere:
Henry Heiberg
Search for other papers by Henry Heiberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lars Lindencrone Petersen
Search for other papers by Lars Lindencrone Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Anders Ørgaard
Search for other papers by Anders Ørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen 'Rekonstruktionsret' behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen – der er opdateret med ændringerne som følge af gennemførelsen af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv – gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret, for at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. "Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af: – de processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord; – reglerne om frivillige gældsordninger; – de forskellige rekonstruktionsmodeller, der enkeltvis eller i kombination giver flere rekonstruktionsmuligheder afhængigt af de økonomiske forhold i virksomheden

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid