Lærebog om indkomstskat (20. udg.)

Forfattere:
Jane Bolander
Search for other papers by Jane Bolander in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Liselotte Madsen
Search for other papers by Liselotte Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anders Nørgaard Laursen
Search for other papers by Anders Nørgaard Laursen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Inge Langhave
Search for other papers by Inge Langhave in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

20. udgave af "Lærebog om indkomstskat" giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, universiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur prætenderer generelt ikke at være udtømmende, men er inddraget dels til illustration af praktiske problemstillinger, dels til præsentation af de i praksis skabte løsninger. På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvor der er lagt vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 19
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid