Ansættelsesret (2. udg.)

Forfatter:
Jens Kristiansen
Search for other papers by Jens Kristiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Ansættelsesret giver en samlet fremstilling af retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere med fokus på: Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet. Samspillet mellem ansættelseskontrakter, overenskomster, lovgivning og EU-regler. Ledelsesret, foreningsfrihed, forbud mod forskelsbehandling og persondatabeskyttelse. Ansættelse og forskellige ansættelsesformer. Løn og andre vederlag, arbejdstid og arbejdsfravær. Loyalitetspligt og andre generelle krav til parternes adfærd. Ændringer i arbejdsvilkår og virksomhedsoverdragelse. Opsigelse og ophævelse af ansættelsesforholdet.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid