Grundlæggende arbejdsret (6. udg.)

Forfatter:
Jens Kristiansen
Search for other papers by Jens Kristiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på: Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder EU-rettens voksende betydning. Principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder konfliktret, fredspligt og det fagretlige processystem. Hovedregler om ansættelsesforholdet, herunder ansættelsesaftaler og -former, løn- og arbejdstidsvilkår, arbejdsfravær, vilkårsændringer samt forbud mod forskelsbehandling. Principper for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder de arbejdsmiljøretlige regler og det arbejdsskaderetlige system.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid