Forskningsfrihed (1. udg.)

Hvad med juraen?

Forfattere:
Heine Andersen
Search for other papers by Heine Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Bent Ole Gram Mortensen
Search for other papers by Bent Ole Gram Mortensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Morten Rosenmeier
Search for other papers by Morten Rosenmeier in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog. Bogen kommer bl.a. ind på: Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den? Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner? I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret? Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet? Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid