Kapitel 6. Umiddelbar anvendelighed: princippernes rækkevidde i dansk ret
(Side 189 – 212)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Princippet om medlemsstaters erstatningsansvar for de nationale domstole (1. udg.)

– mellem principperne om national procesautonomi og effektivitet