Kommenteret straffelov – Almindelig del (12. udg.)

Forfattere:
Thomas Elholm
Search for other papers by Thomas Elholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lasse Lund Madsen
Search for other papers by Lasse Lund Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hanne Rahbæk
Search for other papers by Hanne Rahbæk in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Røn
Search for other papers by Jens Røn in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Kommenteret straffelov. Almindelig del udgør sammen med Kommenteret straffelov. Speciel del et af hovedværkerne inden for den strafferetlige litteratur. Denne 12. udgave af kommentaren giver svar på, hvordan straffelovens bestemmelser (§§ 1-97 c) skal fortolkes og anvendes. Bogen belyser spørgsmål og problemstillinger vedrørende retsanvendelsen, analyserer og henviser til de relevante retskilder på området og inddrager uenigheder mellem teori og praksis. Kommentaren er ajourført med retspraksis og andre retskilder til og med februar 2023. Den er forsynet med et omfangsrigt register, der øger anvendeligheden. Kommenteret straffelov. Almindelig del er udarbejdet af professor Thomas Elholm, professor Lasse Lund Madsen, advokat Hanne Rahbæk og retspræsident Jens Røn.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 11
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid