Udvalgte delikter i straffeloven (2. udg.)

– En kort introduktion

Forfattere:
Trine Baumbach
Search for other papers by Trine Baumbach in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Thomas Elholm
Search for other papers by Thomas Elholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Udvalgte delikter i straffeloven" er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven. Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelte udmålingsmæssige forhold.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid