Udvalgte delikter i straffeloven (2. udg.)

– En kort introduktion

Forfattere: Trine Baumbach og Thomas Elholm
Ingen adgang

"Udvalgte delikter i straffeloven" er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven. Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelte udmålingsmæssige forhold.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst