Festskrift til Peter Pagh (1. udg.)

Redaktører:
Mads Bryde Andersen
Search for other papers by Mads Bryde Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Trine Baumbach
Search for other papers by Trine Baumbach in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Thomas Haugsted
Search for other papers by Thomas Haugsted in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Rasmus Grønved Nielsen
Search for other papers by Rasmus Grønved Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Den 21. marts 2023 fylder professor, dr.jur. Peter Pagh 70 år. Selv om han fortsætter i sit professorat på Københavns Universitet, er denne mærkedag en god anledning til at hylde denne enestående retsvidenskabsmand. Peter Paghs tidlige arbejder vidner om en helt enestående produktivitet og bredde, som fortsat er karakteristisk for hans forfatterskab. Hovedparten heraf falder inden for miljøretten, men fordi dette fagområde har grænseflader til talrige andre juridiske discipliner, omfatter forfatterskabet også originale og væsentlige bidrag om EU-ret, menneskerettigheder, forvaltningsret, forfatningsret, procesret, ejendomsret og obligationsret. Redaktørerne af dette festskrift håber, at det vil give læseren et indblik i de mange fag- og interesseområder, som dets hovedperson har sat sit præg på gennem sit 30-årige virke i retsvidenskabens tjeneste.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid