Kaution (12. udg.)

Forfatter:
Hans Viggo Godsk Pedersen
Search for other papers by Hans Viggo Godsk Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Kaution, der nu foreligger i 12. udgave, omhandler emner som kautionsforpligtelsens stiftelse, kautionsforpligtelsens indhold og privat kaution over for penge- og realkreditinstitutter. Fremstillingen er med denne udgave ajourført frem til maj 2022, og de senere års retspraksis og den væsentligste danske litteratur er indarbejdet.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 11
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid