Kapitel 9. Databeskyttelsesforordningens grundlæggende principper for behandling

(Side 289 – 327)

i Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet